Editor in Chief

Hisan Mursalin, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Arraayah, Sukabumi| [CV][Scholar-ID]

Editorial Board

Rizal Firdaus, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Arraayah, Sukabumi | [CV][Scholar-ID]

Tatang Hidayat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Arraayah, Sukabumi | [CV][Scholar-ID]

Mada Wijaya, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Arraayah, Sukabumi | [CV][Scholar-ID]

Meitha Kartika Herdiyanti, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Arraayah, Sukabumi | [CV][Scholar-ID]

Editorian Office

Jajat Sudrajat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Arraayah, Sukabumi